direct offerte aanvragen?   bel: 026 - 325 65 83

logo Evers Logistieklogo Evers Logistiek

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Evers Logistiek

KvK: 75008025 – BTW: NL860106354B01


Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

 

Voor bovenstaande geldt dat steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing is.
Op uw verzoek zal u kosteloos een exemplaar van de gevraagde voorwaarden worden toegezonden.
Goederen zijn niet vanuit Evers Logistiek verzekerd. Buiten genoemde voorwaarden om geschiedt Transport en Opslag van goederen voor rekening en risico van de oorspronkelijke opdrachtgever, niet zijnde Evers Logistiek.

Voor wat betreft de distributie van pakketten via de vervoerders UPS, DHL, DPD en PACKS geldt tevens dat de algemene leverings- en verpakkingsvoorwaarden van de betreffende vervoerder van kracht zijn met wie het pakket uiteindelijk is verzonden c.q. opgehaald, steeds in hun meest recente vorm. Ook met betrekking tot een schade- c.q. vermissingsmelding van een verzonden c.q. opgehaald pakket via een van voornoemde vervoerders blijven de algemene leverings- en verpakkingsvoorschriften van betreffende vervoerder van toepassing. Buiten genoemde voorwaarden om geschiedt de verzending c.q. het ophalen van pakketten voor rekening en risico van de oorspronkelijke opdrachtgever, niet zijnde Evers Logistiek / QPO Logistics. Buiten genoemde voorwaarden om aanvaardt Evers Logistiek / QPO Logistics hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Betalingsconditie: 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 

Akkoord:
Bij opdracht/boeking gaat opdrachtgever akkoord met bovenvermelde condities en voorwaarden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.